"ӨМІР МЕКТЕБІ" КЛУБЫ АРҚЫЛЫ БІТІРГЕННЕН КЕЙІН ӨМІРГЕ ДАЙЫНДЫҚ ЖОБАСЫ

Жоба "Балалар үйінің тәрбиеленушілерін әлеуметтік бейімдеу" бағдарламасы аясында қормен жүзеге асырылады, ол 15-18 жас аралығындағы жастарға арналған. Жоба 2019 жылдың қыркүйегінде басталды. Ақмола облысының Ақкөл, Сандықтау және Урюпин балалар үйлерінің тәрбиеленушілерін қамтиды.
АЛЫНАТЫН ДАҒДЫЛАР
Жоба арқылы жасөспірім үйренеді:
Мектептен кейін оны не күтіп тұрғанын түсінуге.
Мақсат қоюға және іс-әрекеттерін жоспарлауға.
Өмірде басымдықтар қоюға.
Адамдардың әртүрлі санаттарымен өзара әрекеттесуге.
Өз шекарасын және басқалардың шекарасын түсінуге.
Күнделікті өмірде өзіне қамқорлық жасауға.
Болашақ мамандықты таңдауға.
Ақпаратты іздеуге, тексеруге және пайдалануға.
Оқуға және дағдыларды тиімді игеруге.
Қажетті құжаттарды ресімдеуге және алуға.
Жыныстық сауаттылықтың негізін білуге.
Елді мекенде бағдарлануға.
ЖОБА САНДАРЫ*
10 ай — бір топ үшін жобаның ұзақтығы
5 — жобада жұмыс істейтін сарапшылар саны.
30 — жобаға қатысатын жасөспірімдер саны.
10 — жобаға көмектесетін волонтерлер саны..
200 — оқу сағаттарының саны.

*Бұл қарапайым сандардың артында жоба командасының уақыты мен жұмысы тұр, мұнда әркім өзінің маңызды рөлін атқарады.
Сарапшылар жобаның креативті бөлігіне жауап береді: дамытушы бағдарламалар жасайды және оларға балаларды, жасөспірімдерді, тәрбиешілер мен волонтерлерді оқытады.
Үйлестірушілер жобаны басқаруға жауап береді-волонтерлер мен сарапшыларды іріктеуді, оқытуды, олардың жұмысын үйлестіреді; балалар үйлері мен колледждердің әкімшіліктерімен өзара іс-қимыл жасайды; барлық міндеттер мен мерзімдердің орындалуын бақылайды; ұйымдастырушылық сәттерді шешеді (үлестіру өнімдері, тамақтану, үй-жай, көлік, атрибуттар және т.б.); шығармашылық және қаржылық есептерді дайындайды.
Волонтерлер үйлестірушіге әр кездесуге атрибуттар мен материалдарды жинауға/сатып алуға көмектеседі; өз қамқорлығындағыларға сабақтардағы тапсырмаларды және үй тапсырмаларын орындауға көмектеседі; балалардан кері байланысты ұйымдастырады және оқыту нәтижелерін тіркейді.

ҚАЛАЙ ӨТКІЗІЛЕДІ
Фильмдерді көріп, шығармашылық тапсырмаларды орындаймыз.
Біз рөлдік ойындарды талдаймыз, даму картасын жасаймыз.
Біз елді мекенде қауіпсіз өмір сүру және бағдарлау негіздері бойынша квесттерден өтеміз.
Біз терең әңгімелер жүргіземіз.
Бейімделген үстел ойындарын ойнаймыз.
ПОДРОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПРОЕКТЕ ЗДЕСЬ: